Blog

Bảng giá Sâm

Bảng giá Sâm tháng 9/2017
Tháng 9/2017
4 củ 1 ký 3.300.000đ
5 củ 1 ký 3.100.000đ
6 củ 1 ký 2.800.000đ
7 củ 1 ký 2.300.000đ
8 củ 1 ký 2.200.000đ
9 củ 1 ký 2.200.000đ
10 củ 1 ký 2.000.000đ
15 củ 1 ký 1.800.000đ
20 củ 1 ký 1.600.000đ

Đăng ký mua Sâm tươi tại đây.

Advertisements